top of page

Geen 26e Kerstbierfestival in 2020.

Beste O.B.E.R.s en kerstbierliefhebbers,

Het is met pijn in het hart dat we als bestuur van O.B.E.R. U moet melden dat er in 2020 geen Kerstbierfestival zal zijn.

We hebben de beslissing om het festival te organiseren zo lang mogelijk proberen uit te stellen, maar intussen is het eind september geworden en hebben we de knoop moeten doorhakken. Op dit moment is het toegestaan om binnen activiteiten te houden met tot 200 bezoekers. Voor het kerstbierfestival zou dat betekenen dat het publiek aan vaste tafels moet zitten, er bediening aan tafel moet worden voorzien en is er een algemene mondmaskerplicht. Wij denken dat het in die omstandigheden niet de moeite loont. Van gezelligheid of ambiance zal weinig sprake zijn en ook financieel zou het moeilijk zijn. Bovendien is de situatie gezien de alweer stijgende curves zeer onvoorspelbaar, het is goed mogelijk dat tegen december er weer nieuwe regels en restricties zijn. Komen daarbij nog de verschillende manieren van aanpak in de verschillende landen van onze bezoekers inclusief reisverboden en constant veranderende codes oranje en rood.


Om U tijdens de kerstdagen toch te kunnen laten genieten van een heerlijk kerstbiertje gaan we verrassingspakketten samenstellen van gemiddeld 3 liter bier. De top 3 van 2019 zal in de pakketten zitten aangevuld met bier dat we al in stock hadden voor dit jaar. Vanaf oktober zal U een kerstbierpakket kunnen bestellen en op 5 december kan U het in Essen afhalen. We zijn nog bezig met de mogelijkheden van verzending te bekijken. Meer nieuws hierover volgt.


Helaas dus geen Kerstbierfestival dit jaar maar we hopen U allen terug te zien in 2021 hop een fantastisch festival met onwaarschijnlijk lekker bier.

Bestuur O.B.E.R.

-----------------------


Dear O.B.E.R.s and Christmas beer enthusiasts,


It is with a heavy heart that the board of O.B.E.R. has to inform you that there will not be a Christmas Beer Festival in 2020.

We have postponed the decision whether or not to organize this year’s festival as long as we could but it is now the end of September and we had to bite the bullet. For the moment it is allowed to organize indoor events with a maximum of 200 attendees. For the Christmas Beer Festival additional rules mean that everybody has to remain seated at a designated table, waiters and waitresses have to take orders and bring beer and wearing facemasks is mandatory. Under these circumstances we believe organizing a festival isn’t worth the effort. It would never be the cozy and convivial festival we are used to and financially it would be very difficult. And then there is the unpredictable nature of the pandemic. Infection curves are on the rise again and it might very well be that come December the rules and restrictions have changed. Furthermore, we have an international public and different countries take different measures including travel bans and ever changing yellow, orange and red codes.

In order for you to enjoy a tasty Christmas beer during the festive season we will assemble a mystery box of on average 3 liters of beer. The top 3 beers of 2019 will be part of the box together with beers we already had in stock for this year. Starting in October you can order a package which you can collect in Essen on December 5. We are looking into shipping possibilities, more news on this later.


So unfortunately, no Christmas Beer Festival this year, but we hope to welcome you all back in 2021 at a fantastic festival with lots of delicious beers.


O.B.E.R.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page