DE O.B.E.R. Story  

Hoe en wanneer is onze club ontstaan? Wie waren de pioniers? Hoe zat het met de vorige edities van het kerstbierfestival? Wat was er aan de hand in 1996? Wat is dat allemaal met OBP en Zythos? Hoe ziet de toekomst er uit?

Ongeregeld

O.B.E.R. werd eind 1993 opgericht door een stelletje ongeregeld dat steeds op het appél verscheen bij de bierdegustaties georganiseerd door de verschillende Essense drankenhandels Van Oevelen, De Caigny en Baetens. Van het een kwam het ander. De eerste verkennende vergadering vond plaats eind 1993, bij ere-voorzitter Gerard thuis.  Daar werd besloten een biervereniging op te richten, in samenwerking met het ons toen reeds goed bekende OBP. Een naam hadden we nog niet, maar een bestuur werd er wel gekozen. Van dit bestuur is enkel ere-voorzitter Gerard Peeters nog in het bestuur. Andere pioniers van toen waren  Walter Verbouw als penningmeester en Erik Van Meel als vice-voorzitter.

O.B.E.R.

Het probleem van de naam werd spoedig opgelost. Toen Gerard naar Antwerpen reed voor een contactvergadering met OBP in biercafé Kulmunator scheen het licht in de duisternis : "OBER" werd de logische naam. De overkoepelende vereniging "Objectieve Bierproevers" was erin terug te vinden, Essen en omgeving ook, en het geheel heeft betekenis in de caféwereld.

Kerstbier

Om aan een van de voorwaarden voor het lidmaatschap van OBP te voldoen werd besloten om een Kerstbierfestival te organiseren. Dit was op dat ogenblik het gat in de markt, omdat in Antwerpen de club "De Dolle Proevers" had opgehouden te bestaan. Zij organiseerden de voorloper van ons kerstbierfestival met een jaarlijkse voorstelling van talrijke kerstbieren in café Bierland te Antwerpen. Ons kerstbierfestival ging voor het eerst door in december 1994 in het Mariaheem te Essen, waar 43 verschillende kerstbieren werden geschonken. Aangezien de locatie echt wel te ver afgelegen was verhuisden we voor de editie 1995 van naar het parochiecentrum van Essen-Statie.

Dieptepunt

Op de vooravond van het Kerstbierfestival 1996 zaten we in zak en as. De organisatie liep mank, enkele bestuursleden haakten af, problemen alom... Kortom: het kerstbierfestival ging niet door. Tijdens een paniekvergadering in Gooreind wilde Gerard zijn ontslag als voorzitter indienen, maar enkele mensen kwamen tegen dit voornemen in opstand.  Met hun hulp besloten we het nog wel eens proberen. Eddy Van Oers en Herman Van der Ven kwamen in het bestuur en we namen een nieuwe start.

Leden

Was ons ledenaantal in 1996 al rond de 50, dit zakte door de problemen terug naar zowat 28 in 1997, maar sindsdien is er een gestage vooruitgang. Momenteel zitten we aan zowat 140 leden, waarvan een 60tal buitenlanders, vooral uit Nederland, maar ook uit Engeland, Luxemburg en Italië!  

Het kerstbierfestival werd in 1997 terug ingericht, gevolgd door steeds succesrijkere edities in 1998 en 1999 tot op heden. In 2005 verlieten we door de steeds grotere belangstelling noodgedwongen het parochiecentrum van Essen-Statie ten voordele van de Heuvelhal, en ook daar zitten we intussen aan de limiet qua bezoekersaantal. Je kan de evolutie van het festival bekijken via onze kerstbierwebsite

Verder hebben wij zoals elke biervereniging onze jaarlijks weerkerende activiteiten: Bierproefavonden, ledenfeest, daguitstappen met brouwerijbezoeken, een fietstocht enz. Neem gerust een kijkje in onze goedgevulde agenda.

Bestuur

In 1999 kwamen er met Gunter Mertens en Jan (-Machiel) Van Bragt twee bestuursleden bij wat resulteerde een vlottere organisatie van activiteiten, een eigen tijdschriftje en vooral een betere taakverdeling voor de organisatie van het kerstbierfestival, die zeker in de beginjaren, quasi volledig op de schouders van toenmalig voorzitter Gerard kwam.  

We zetten begin 2000 onze eerste stappen op het internet met een eigen website, waarna de internationale allures van het kerstbierfestival ongekende proporties aannam. Ook de aankleding van de zaal kreeg meer aandacht, zodat het tot ver buiten de landsgrenzen betiteld werd als beste of gezelligste bierfestival van de wereld.  

Zythos

In 2002, net voor het  8e Kerstbierfestival werd viavia duidelijk dat de nationale vereniging OBP zou worden opgedoekt door de oprichters. Wat de toekomst zou brengen wist niemand van ons, behalve 1 ding: O.B.E.R. gaat door ! In het voorjaar van 2003 werd na druk e-mail verkeer door de lokale verenigingen die bij OBP waren aangesloten een nieuwe overkoepelende organisatie op poten gezet. Na een korte brainstorm werd uiteindelijk gekozen voor de naam Zythos, oud-grieks voor bier, zodat een bierkenner een Zytholoog wordt.  Meer info op zythos.be

vzw

Omdat de organisatie en verantwoordelijkheden in verband met het kerstbierfestival steeds groeiden vormden we in 2006 onze feitelijke vereniging om tot een vzw. Oudgedienden Walter Verbouw en Erik Van Meel verlieten het bestuur en maakten plaats voor Werner Mertens en Erik Debaerdemaeker, zodat er met voorzitter Gerard, vice-voorzitter Jan, secretaris Gunter , penningmeester Herman en bestuursleden Werner, Eddy en Erik een 7-koppig bestuur werd gevormd. Na een tijdje kreeg Gunter het wat te druk om zijn taken als secretaris naar behoren te kunnen doen en kwam Kris De Gruyter het bestuur versterken als waarnemend secretaris, zodat Gunter zich enkel moest bezig houden met de website en het e-mailverkeer.  Ook Erik kreeg het te druk en liet zich vervangen door zijn vrouw Vera. 

2012

Na het Kerstbierfestival van 2011 kwam er weer een bestuurswissel waarbij Herman en Vera het bestuur verlieten en Wim Bastiaenssens en Rianne Joosse het bestuur vervoegden. Ook Gerard gaf aan dat hij na bijna 20 jaar de voorzittershamer wilde doorgeven. Een "vrijwillige" vervanger vinden was niet evident, maar uiteindelijk nam ex-secretaris Gunter de functie van voorzitter voor zich, doch niet zonder één en ander te delegeren. Werner werd zo verantwoordelijke voor het Kerstbierfestival en Rianne nam de ledenadministratie voor zich. Wim Bastiaenssens werd de nieuwe penningmeester en Gerard kreeg de titel ere-voorzitter. 

Toekomst

OBER is dus weer klaar voor de toekomst, wat alleen maar ten goede kan komen aan datgene wat ons allen bindt: dat goddelijke vocht, die helse drank:     

HET BIER !

top

juni 2012