webdesign
  by
March

 De Objectieve Bierproevers van de 

Essense Regio

Een woordje uitleg...;

O.B.E.R. staat dus voor Objectieve Bierproevers van de Essense Regio.

Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen?

Eerst en vooral zijn wij natuurlijk liefhebbers van een goed glas bier. Wij hebben daarbovenop nog het geluk in België,  het bierland bij uitstek, te vertoeven. Nergens ter wereld vindt u zo'n rijkdom aan biersmaken als in België. Wij zijn dus uitzonderlijke geluksvogels, en dat willen we zo houden !!! 

Onze club is opgericht uit bekommernis om onze fantastische Belgische biercultuur. Wat blijkt immers ? De meeste Belgen kennen hun eigen biercultuur niet meer en beperken hun bierconsumptie tot de bekende merken, terwijl de kracht van onze biercultuur juist schuilt in de brede waaier van variatie die we bij onze meer dan honderd brouwerijen vinden. 

Wij ijveren ervoor dat de vervlakking en de monopolisering die aan de gang is uiteindelijk de kleinere brouwerijen niet de das zal omdoen, wat een verarming van onze biercultuur zou betekenen

Daar Essen gelegen is aan de Nederlandse grens, hebben wij ook het genoegen enkele tientallen Nederlanders op onze ledenlijst te hebben staan. Wij Belgen doen vaak minachtend over de Nederlandse "biercultuur", maar vergeten daarbij vaak dat Nederland één van onze grootste bierexportmarkten is én dat er in een Nederlandse bruine kroeg vaak meer Belgische speciaalbieren te verkrijgen zijn dan in een doorsnee Belgisch café.

Kaart België

O.B.E.R. is sinds zijn oprichting in 1994 één van de meer dan 20 lokale bierproefverenigingen met hetzelfde doel.Als O.B.E.R.lid bent u tevens lid van Zythos, de overkoepelende nationale vereniging.

Neem een kijkje op onze  linkpagina. U vindt er naast links naar andere biersites en verschillende brouwerijen, ook links naar de websites van onze zusterverenigingen.

top
Onze doelstellingen 
Zijn dus als volgt:
  • Het behouden van de Belgische biercultuur.
  • Het organiseren en stimuleren van projecten die het kenbaar maken van de Belgische bieren en hun smaken bevorderen.
  • Het aanklagen van onregelmatigheden t.o.v. de consument.

Jaarlijks organiseren wij ondermeer :

  • Een drietal bierproefcursussen
  • Eén of meer daguitstappen.
  • Gastronomisch ledenfeest in januari
  • Het door kenners zeer gewaardeerd Kerstbierfestival

Ons hele jaarprogramma vindt u in onze agenda

top
Lidmaatschap:

Wie lid is van O.B.E.R. is automatisch lid van 'Zythos vzw', de confederatie van Belgische bierproeversverenigingen. U ontvangt bovenop ons tweemaandelijks (met uitzondering van de zomervakantie dus 5 exempl./jaar) informatieblaadje 'O.B.E.R.'tje' het nieuwe tijdschrift 'De Zytholoog', uitgegeven door Zythos. Dit magazine staat vol nieuws uit de bierwereld.

Reeds verschenen en openbaar gemaakte O.B.ER.'tje-artikels kunt u vinden in ons Archief

U kan ook via deze site "online" lid worden

top
Het O.B.E.R. bestuur
Ere-voorzitter Gerard Peeters Essendonk 83
2910 Essen
Voorzitter : 
Gunter Mertens
Jos Tilborghsstraat 20
2920 Kalmthout
tel : +32 497 500 947
Vice-voorzitter
Jan Van Bragt 
Telefoonstraat 85
NL 4702 PL Roosendaal
Secretaris Kris De Gruyter
St Jansstraat 170
2910 Essen
Penningmeester Wim Bastiaenssens Oudstrijdersstraat 15
2910 Essen
Ledenadministratie  Rianne Joosse Roosendaal
Webteam Gunter Mertens
Werner Mertens
Kalmthout
Ekeren
Redactie OBER'tje Werner Mertens Ekeren
Overige Eddy Van Oers Essen
Contacteer het bestuur

last updated : 14 March 2013